Des d’aquest servei es pretén fomentar i garantir l’accés, la presència i la permanència de les persones amb discapacitat al mercat laboral ordinari i protegit en funció de les seves necessitats i potencialitats específiques, però sobretot amb una base territorial, de concertació i de realització d’itineraris de professionalització. Comptem amb una borsa de treball amb ofertes específiques per a persones amb discapacitat de diferents perfils professionals.

El Servei d’inserció Laboral és un servei d’intermediació laboral de referència a la Comarca del Baix Llobregat tant per a les persones amb discapacitat com per a les  empreses. Aquest servei destaca perquè dona resposta integral a qualsevol persona indiferentment del tipus de discapacitat que tingui (intel·lectual, física, sensorial, trastorn mental i/o pluridiscapacitat i/o intel·ligència límit). 

Els requisits per a formar part de la Borsa de treball són per una banda, tenir reconegut un mínim de 33% de discapacitat segons certificat de la Generalitat de Catalunya i/o una incapacitat permanent total. I per altra banda, estar inscrit a qualsevol oficina del SOC com a demandant d’ocupació.